بایگانی: Events

Description

گروه رکاب زنان شهرک اکباتان

سی مین سه شنبه ی بدون خودرو سال ۹۸ با گروه رکاب زنان شهرک اکباتان: زمان: سه شنبه ۱۴ آبان ۹۸ محل قرار: میدان هگمتانه ساعت قرار: ۱۶.۴۵ ساعت حرکت: ۱۷ برنامه دورهمی در بوستان نرگس پس از رکابزنی ۱ ساعته: ۱۸ - ۱۸/۳۰ وسایل مورد نیاز: کلاه و دستکش دوچرخه، تیوپ و وسایل پنچرگیری،

ادامه مطلب